Eksploroni më tepër se 700 milionë punë krijuese

Një bibliotekë e zgjeruar fotosh, figurash dhe audio të lira, që mund të përdoren lirisht.

Krejt lënda Openverse gjendet nën një Licencë Creative Commons, ose është nën përkatësi publike.

Pjesë e projektit