Οδηγός Σύνταξης Openverse

Όταν κάνετε αναζήτηση, μπορείτε να εισάγετε ειδικά σύμβολα ή λέξεις στον όρο αναζήτησής σας για να κάνετε τα αποτελέσματα αναζήτησης πιο ακριβή.

Αναζήτηση απόλυτης ομοιότητας

Βάλτε μια λέξη ή φράση μέσα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, «Claude Monet».

Συνδυάζοντας όρους

Εάν θέλετε να συνδυάσετε όρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τελεστές για να εκτελέσετε πιο σύνθετα ερωτήματα

  • το + δηλώνει την λειτουργία ΚΑΙ
  • το - αναιρεί ένα μόνο αναγνωριστικό
  • το | δηλώνει την λειτουργία Ή
  • * στο τέλος ενός όρου δηλώνει ερώτημα προθέματος
  • () δηλώνει προτεραιότητα
  • ~ μετά από μια λέξη δηλώνει απόσταση επεξεργασίας (ασάφεια)

Παράδειγμα: σκύλος+γάτα
Αυτό θα αναζητήσει εικόνες που σχετίζονται και με σκύλο και με γάτα.

Παράδειγμα: σκύλος|γάτα
Αυτό θα αναζητήσει εικόνες που σχετίζονται με σκύλο ή γάτα, αλλά όχι απαραίτητα και τα δύο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το - τελεστής (δηλώνει ΟΧΙ) για να εξαιρέσετε έναν όρο αναζήτησης από τα αποτελέσματα.

Παράδειγμα: σκύλος -pug
Αυτό θα αναζητήσει εικόνες που σχετίζονται με τον σκύλο, αλλά δεν θα περιλαμβάνει αποτελέσματα που σχετίζονται με το «pug»

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το για να επισημάνετε έναν όρο προθέματος. Αυτό θα αντιστοιχίσει με οτιδήποτε μετά το *.

Παράδειγμα: net*
Αυτό θα αναζητήσει εικόνες που ταιριάζουν με οτιδήποτε με το «net». Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει «internet», «Netflix», «Netherlands» κ.λπ..

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις ( and ) για να καθορίσετε την προτεραιότητα των όρων ή να συνδυάσετε πιο σύνθετα ερωτήματα.

Παράδειγμα: σκυλιά + (κόργκι | λαμπραντόρ)
Αυτό θα αναζητήσει εικόνες που ταιριάζουν με σκύλους που είναι είτε κόργκι είτε λαμπραντόρ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ~N για να καθορίσετε κάποια ασαφή λογική στον όρο σύμφωνα με το Απόσταση Επεξεργασίας του Λεβενστάιν — ο αριθμός ενός χαρακτήρα αλλάζει την ανάγκη του να γίνει μία συμβολοσειρά για να γίνει ίδια όπως μια άλλη συμβολοσειρά.

Παράδειγμα: θέατρο~1
Αυτό θα αναζητήσει εικόνες που ταιριάζουν με συμβολοσειρές κοντά στον όρο «θέατρο» με διαφορά ενός χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν όρους με διαφορετική ορθογραφία, όπως «θέατρον».

Μέρος του έργου