Μετάβαση σε περιεχόμενο

Openverse uses analytics to improve the quality of our service. Visit the privacy page to learn more or opt out.

Η μετάφραση για τα Greek δεν είναι ολοκληρωμένη. Βοηθήστε μας να φτάσουμε στο 100% κάνοντας μια μετάφραση.

Οδηγός Σύνταξης Openverse

Όταν κάνετε αναζήτηση, μπορείτε να εισάγετε ειδικά σύμβολα ή λέξεις στον όρο αναζήτησής σας για να κάνετε τα αποτελέσματα αναζήτησης πιο ακριβή.

Αναζήτηση απόλυτης ομοιότητας

To search for an exact word or phrase, put it inside quotes. For example, «Claude Monet».

Excluding terms

To exclude a term from your results, put the - minus operator in front of it. Example: dog -pug
This will search for media related to "dog" but won't include results related to "pug".

Μέρος του έργου