Zpětná vazba

Děkujeme, že používáte Openverse! Uvítáme vaše nápady na vylepšení níže uvedeného nástroje. Chcete-li poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu, připojte se ke kanálu Openverse v pracovním prostoru Making WordPress na #openverse.

Součást projektu